Αφιερωμένο στον κο Λοτσάρη


 

Πηγή: Green Island Energy

Green Island Energy GGmbH

Στην είσοδο του Δημαρχείου Άνδρου

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική