Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων λόγω καύσωνα και τουριστικής κίνησης

‘’ Ώρα να πάρουμε αποφάσεις όλοι μαζί για τα σκουπίδια- Ενωτική πρωτοβουλία του Δημήτρη Λοτσάρη’’

Λόγω του υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους εναπόθεσης ογκωδών υλικών καθώς και

λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης που δυσχεραίνει και καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία των φορτηγών και μηχανημάτων του Δήμου.

Απαγορεύεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ), μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως χώματα πέτρες, τούβλα, μπάζα, μέταλλα κλπ, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου.

Παρακαλούμε για την συνεργασία όλων για την τήρηση των ανωτέρω, προκειμένου ο Δήμος να μη βρεθεί στη δυσάρεστη θέση, να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε το νησί μας καθαρό.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Πηγή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Archives – Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου