ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσφυγή στο ΣτΕ κατά Υπουργικής Απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ που εξαιρούνται από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αθήνα, 26/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι εξαιρούνται από την εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων

 Mε πρωτοβουλία της «Κίνησης για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου» κατατέθηκε στις 27/10/2020 μαζί με τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ και MOm, οχτώ σωματεία, αλλά και πολίτες, αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία διπλασιάζει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών σταθμών που εξαιρούνται από κάθε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (ΕΠΕ). Επιπλέον, η ίδια απόφαση πενταπλασίασε τα αντίστοιχα όρια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και αύξησε κατά 20 ολόκληρες φορές το κατώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος που επιτρέπεται να έχει ένας φωτοβολταϊκός σταθμός προκειμένου να εξαιρείται από κάθε είδους περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ αντίστοιχες, οριζόντιες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με την προσφυγή τους στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα σωματεία και οι πολίτες υποστηρίζουν ότι  μέσω της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (29/07/2020) (ΦΕΚ Β΄ 3291):

  • Ένας τεράστιος αριθμός αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παύει να αξιολογείται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως αυτό διασφαλίζεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, και χωρίς καμία επιστημονική ή τεχνική τεκμηρίωση της απόφασης αυτής.
  • Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων που εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura2000 θα υποβάλλεται πλέον σε μια πολύ πιο συνοπτική και ελαστική αξιολόγησηως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
  • Δεν εξετάζονται καθόλου οι συσσωρευτικές επιπτώσεις των έργωνστο περιβάλλον -και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές-  και ενθαρρύνεται η κατάτμηση μεγάλων σταθμών σε μικρότερα υποέργα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων έργων αθροιστικά, χωρίς καμία μέριμνα για το περιβάλλον.
  • Η οριζόντια αύξηση των κατώτατων ορίων χωρίς αναφορά σε επιστημονικά δεδομένα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αυξήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Επιπλέον,η παραδοχή ότι π.χ. αιολικοί σταθμοί ισχύος έως 10MW(π.χ. 3 ανεμογεννήτριες ισχύος 3ΜWκαι ύψους έως 150 μ. η κάθε μια) δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα εξαιρούνται εκ των προτέρων από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι αυθαίρετη και αντιεπιστημονική, ειδικότερα αν συνυπολογίσει κανείς τα απαιτούμενα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης). Αντίθετα, η τρέχουσα επιστημονική ετυμηγορία είναι ότι τέτοιου είδους έργα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ επιδεινώνουν τον ήδη πολύ έντονο κατακερματισμό των φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Καθώς η κρίση της πανδημίας έχει αναδείξει με τον πιο επιτακτικό τρόπο την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τα υγιή, φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- τη σημαντικότερη ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτήν την οριζόντια, ατεκμηρίωτη και αντιεπιστημονική απόφαση και να θέσει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της.

Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ»

Εταιρεία για τη Mελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας / ΜΟm

Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδος

Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

Πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» Πάρου

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

CITIZEN’S INITIATIVE FOR THE PROTECTION OF AEGEAN ISLETS

Facebook: Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου

E-Mail: nisidesaigaiou@gmail.com

Photo: Ianna Andreadis