Δεν είμεθα εμείς που «συνελλήφθημεν» παρανομούντες !

Την 10η Φεβρουαρίου 2022 ελάβαμε διαδικτυακώς επιστολή της εταιρείας Greek WindPower ΜΑΕ (στο εξής «εταιρεία»), διά της οποίας καλούμεθα όπως δημοσιεύσουμε αυτήν στην ιστοσελίδα μας, αυτούσια, καθώς και όπως ανακαλέσουμε «τους όλους δυσφημιστικούς και θίγοντες την επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρείας ισχυρισμούς» μας, «ως αυτοί διαλαμβάνονται στο από 6-2-2022 δημοσίευμά» μας. Μάλιστα, η ανωτέρω πρόσκληση μας απευθύνεται υπό την συγκεκαλυμμένη «απειλή», ότι σε διαφορετική περίπτωση, θα υποστούμε αστικές, ποινικές και διάφορες άλλες διώξεις. Αμέσως κατωτέρω δημοσιεύουμε ευχαρίστως αυτούσια την περί ης ο λόγος επιστολή της ανωτέρω εταιρείας, όχι όμως επειδή πτοούμεθα από απειλές νομικών διώξεων τύπου S.L.A.P.P., αλλά επειδή μας παρέχεται μίαν πρώτης τάξεως ευκαιρία γιά αντίλογο.

Αντίλογος.

1. Κατ΄αρχάς, επειδή το όλον ύφος της απάντησης της εταιρείας επιχειρεί να καταδείξει ότι η Save Ανδρος έχει δήθεν «προσωπική» εμπάθεια και επιδεικνύει ανεξήγητη «πολεμική», πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μία για πάντα ότι τούτο δεν ισχύει. Αγαπητοί αντίδικοι, ανήκουμε σε διαφορετικούς κόσμους. Εσείς βιομηχανοποιείτε τα φυσικά και προστατευόμενα τοπία του νησιού με σκοπό το κέρδος, ενώ εμείς επιδιώκουμε τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού του κεφαλαίου αθίκτου. Δεν πιστεύουμε στον μύθο ότι ο πλανήτης θα σωθεί με τις ανεμογεννήτριες. Εν πάση περιπτώσει, εάν η βιομηχανοποίηση όλων των φυσικών τοπίων της χώρας είναι το τίμημα για την προώθηση της διά των λευκών ανεμογεννητριών «πράσινης» ανάπτυξης, τότε δεν χρειάζεται να εισέλθουμε καν στη συζήτηση περί του οφέλους της. Αλλωστε το πραγματικό της όφελος παραμένει αναπόδεικτο μέχρι σήμερα, αφού ουδείς μας πληροφορεί για τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας και τις συνεπαγόμενες εκπομπές CO2, που απαιτούνται για την εξόρυξη των πρώτων υλών (σπάνια μέταλλα), για την κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση, συντήρηση, αποξήλωση, εκ νέου μεταφορά και διαχείρισή της ως αποβλήτου, μίας ανεμογεννήτριας. Μήπως μπορείτε εσείς να μας πληροφορήσετε σχετικώς, ώστε να προβούμε στον αναγκαίο περιβαλλοντικό ισολογισμό;

Κατέστη φανερό κατόπιν των ανωτέρω, ότι δεν έχουμε καμία ψυχολογικής τάξεως εμμονή με την εταιρεία. Αυτό που εσείς αποκαλείτε «πολεμική» από την πλευρά μας, είναι η άσκηση του δικαιώματος που μας παρέχει η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος. Εάν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, θα προσβάλλαμε όλες τις πράξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης αιολικών πάρκων στην Ανδρο.

2. Μας τονίζετε ότι το έργο σας «εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο για τη Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής έννομης τάξης».

Όλοι οι αδέσμευτοι περί την ενέργεια ειδήμονες συμφωνούν ότι η εφαρμογή του ΕΣΕΚ θα έχει ως αναγκαία συνέπεια την απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από τους ξένους. Το εφιαλτικό αυτό ενδεχόμενο σας προβληματίζει ή σας αφήνει αδιάφορους ; Ή μήπως το επιδιώκετε;

3. Στην από 6-2-2022 αναφορά μας, όπως άλλωστε και σε όλες τις αναφορές μας, δεν υπάρχει καμία αναλήθεια, κανένας δυσφημιστικός ή κακόβουλος ή παραπλανητικός ισχυρισμός. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από την ανωτέρω επιστολή της, η εταιρεία σας είναι εκείνη που επιχειρεί να παραπλανήσει, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, η οποία είναι μία και αδιαμφισβήτητη, έχουσα συνοπτικώς ως εξής : κατόπιν σχετικής καταγγελίας της Κίνησης Πολιτών Άνδρου- Save Andros, του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου και άλλων φορέων, το Υπουργείο Οικονομικών ανεκάλεσε την προηγούμενη απόφασή του, διά της οποίας σας παραχωρούσε δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου στο «Στενό». Η ανακλητική αυτή απόφαση βασίσθηκε σε αυτοψία της κτηματικής υπηρεσίας Κυκλάδων, κατά την οποίαν διαπιστώθηκε, ότι η λιμενική «αποβατική» σας εγκατάσταση υλοποιήθηκε σε «ελαφρώς» διαφορετική της πράγματι παραχωρηθείσας θέση, ότι κατέλαβε σχεδόν διπλάσια έκταση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου της πράγματι παραχωρηθείσας και ότι αυτή κατασκευάσθηκε με εντελώς διαφορετικά υλικά, εκείνων που είχαν δηλωθεί από την εταιρεία, προκειμένου να της παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης. Με άλλα λόγια, η ανωτέρω εγκατάσταση εκρίθη/χαρακτηρίσθηκε παράνομη, όχι από εμάς, αλλά από τα αρμόδια διοικητικά όργανα και για τον λόγο αυτό σας αφαιρέθηκε το παραχωρηθέν δικαίωμα χρήσης. Όταν διαπιστώσαμε την εκ νέου χρήση της παράνομης εγκατάστασης, επικοινωνήσαμε, ως ωφείλαμε, με το λιμεναρχείο για εξηγήσεις, το οποίο δίχως άλλες λεπτομέρειες μας πληροφόρησε, ότι η χρήση επετράπη από την κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων. Ευλόγως μετά ταύτα εκδόσαμε την από 6-2-2022 αναφορά μας, επισημαίνοντας την αναρμοδιότητα της ανωτέρω υπηρεσίας, αφού κατά τις στοιχειώδεις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις ανακαλούνται ή τροποποιούνται μόνον από το όργανο που τις εξέδοσε και πάντως όχι από ιεραρχικώς κατώτερο όργανο. Εκ των υστέρων μας κοινοποιήθηκε το σώμα της πράξης της κτηματικής υπηρεσίας και μόνον τότε διαπιστώσαμε το πραγματικό της περιεχόμενο, ότι δηλαδή σας επετράπη δι’ αυτής η χρήση αποκλειστικώς και μόνον για τον «απεγκλωβισμό» των οχημάτων σας και ότι σας ετίθετο προθεσμία για την εκπλήρωση της αυτονόητης υποχρέωσής σας προς αποκατάσταση του χώρου. Ωστόσο, ακόμη και με αυτό το περιεχόμενο η ανωτέρω πράξη αναρμοδίως εκδόθηκε από τη Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων. Άλλης τάξεως ζήτημα είναι η «παρακολούθηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των υπουργικών αποφάσεων», την οποίαν επικαλείσθε, και άλλης τάξεως ζήτημα η επανάχρηση αιγιαλού/θαλάσσιου χώρου, μετά την αφαίρεση του σχετικού δικαιώματος !

Πάντως, ανεξαρτήτως της αναρμοδιότητας της κτηματικής υπηρεσίας Κυκλάδων, στην οποίαν επιμένουμε, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να διαφωνήσουμε με το περιεχόμενο της επίμαχης πράξης της, αφού θεωρούμε ύβριν προς το παρθένο φυσικό τοπίο της περιοχής την ύπαρξη/παραμονή βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων, όπως και την εγκατάσταση των τεράστιων ανεμογεννητριών.

4. Αντιλαμβάνεσθε κατόπιν των ανωτέρω, ότι τα συμπεράσματά σας, ότι «προδήλως ενδιαφερόμεθα να προκληθεί ζημία στην εταιρεία» σας, ότι «επιδιώκουμε τον εγκλωβισμό του εξοπλισμού σας στον αιγιαλό» και άλλα παρόμοια, εκτός από αυθαίρετα, είναι και άκρως υβριστικά και συκοφαντικά προς τα πρόσωπά μας. Δεν είμεθα εμείς που «συνελλήφθημεν» παρανομούντες ! Αγαπητοί αντίδικοι θα το επαναλάβουμε. Η δράση μας είναι φανερή και κυρίως νόμιμη, ερειδόμενη στα δικαιώματα που μας παρέχει το Σύνταγμα. Ο σκοπός μας είναι επίσης ολοφάνερος : η προστασία της Άνδρου έναντι της βαρειάς βιομηχανίας του ανέμου. Κλείνοντας τούτον τον αντίλογο, επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ιστοσελίδα Save Andros θα αναρτά οποιαδήποτε άποψή σας. Δεν φοβούμεθα τον διάλογο. Τους μεταλλικούς σας γίγαντες φοβούμεθα.

Άνδρος, 14 Φεβρουαρίου 2022

Για την Κίνηση Πολιτών Save Andros

NIKOΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ

Ομότ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

 

Ακολουθεί «αυτούσια» η επιστολή της «εταιρείας»

Πατήστε εδώ