ΔΣ Άνδρου 30/5/2020

Η συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τις 33 νέες ανεμογεννήτριες που εγκρίθηκαν για εγκατάσταση στην Άνδρο, πάνω από Άχλα, Γαύριο, Μπατσί, Ατένι και Φρουσαίους!