ΕΦΣΥΝ: Βροχή τροπολογιών στον Αναπτυξιακό Νόμο Αφροδίτη Τζιαντζή

Η «Ελπίδα» της κακοκαιρίας χτύπησε και τον Αναπτυξιακό Νόμο «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», μεταθέτοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Τετάρτη, με πιθανότερη ημερομηνία ψήφισης την Πέμπτη. Μετά την κριτική που δέχτηκε το νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή Εμπορίου και Παραγωγής της Βουλής, ειδικά από φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για άνιση μεταχείριση εις βάρος τους, επιστρέφει με βροχή τροπολογιών, ενώ ήδη ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης έχει ανακοινώσει νομοτεχνικές βελτιώσεις, όπως η μείωση του κατώτατου ορίου των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις 100.000 από 150.000 ευρώ και η συμπερίληψη των ξενοδοχείων τριών αστέρων στα υπό ένταξη έργα.

Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης, εκτός από την πολυσυζητημένη διάταξη για την επέκταση του leasing ακινήτων και στους ιδιώτες, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων εξειδικευμένες διατάξεις για την πρόσληψη ιδιωτών συμβούλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), τις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, τους υπαίθριους πωλητές σε βραχυχρόνιες αγορές, το γήπεδο του ΠΑΟ στον Βοτανικό, ακόμα και για τις φοροαπαλλαγές για δωρεές Ελλήνων της Αλλοδαπής.

Με ξεχωριστή τροπολογία εισάγεται πλήθος αλλαγών και διευκρινίσεων στον νόμο για την απολιγνιτοποίηση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο (4872/2021), τροποποιώντας άρθρα που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ). Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, έναντι της αντίστοιχης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ και των υπόλοιπων διαχειριστικών αρχών του ΕΣΠΑ 2021-2027. Με βάση τις τροποποιήσεις η Ειδική Υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης διατηρεί τον επιτελικό ρόλο στον κεντρικό σχεδιασμό και την επίβλεψη των πολιτικών ΔΑΜ, ενώ οι διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ παίζουν υποστηρικτικό-συνεργατικό ρόλο. Από την Ειδική Υπηρεσία θα περνάει και ο συντονισμός αξιοποίησης όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την απολιγνιτοποίηση, με εξαίρεση το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στην ίδια τροπολογία εισάγονται αλλαγές στον νόμο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (4864/2021) που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο, καταργώντας το κατώτατο όριο του προϋπολογισμου των 75 εκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η πρόταση χαρακτηριστεί «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας».

Η εξαίρεση του κατώτατου ορίου αφορά προτάσεις που είχαν ήδη υποβληθεί ώς την 1η Νοεμβρίου 2021, π.χ. για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ και πράσινο υδρογόνο, θαλάσσια αιολικά πάρκα / πλωτά φωτοβολταϊκά, διασύνδεση των νησιών με υποβρύχια καλώδια. Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση για να χαρακτηριστεί μια επένδυση «Εμβληματική» λαμβάνεται από τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που διορίζεται απευθείας από τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Επιπλέον, εισάγεται τροποποίηση στον ορισμό των Αναπτυξιακών Δημόσιων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (άρθρο 126, Ν. 4799/21). Από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα εξαιρούνται συμβάσεις που υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης και στα νησιά και συνοδεύουν πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, ή συμβάσεις ΣΔΙΤ για τις οποίες ο δημόσιος φορέας υποβάλλει αίτηση στη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ.

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών