ΕΦΣΥΝ: Το Πρωτοδικείο απέρριψε ως μη αρμόδιο την πρώτη προσφυγή για το περιβάλλον από νέους

ΕΦΣΥΝ: Το Πρωτοδικείο απέρριψε ως μη αρμόδιο την πρώτη προσφυγή για το περιβάλλον από νέους
megalo rema-rafina

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οταν ο «καθαρισμός» ισοδυναμεί με την καταστροφή του Μεγάλου Ρέματος

«Καθαρισμός» Μεγάλου Ρεύματος Ραφήνας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τάσος Σαραντής

Οι νέοι και οι νέες είχαν επικαλεστεί την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) κατά την οποία η περιβαλλοντική βλάβη είναι κατ’ αρχήν μη αναστρέψιμη.

Απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους χωρίς ουσιαστική κρίση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των πέντε νέων ηλικίας 17-23 ετών από τη Ραφήνα με την οποία ζητούσαν προσωρινή δικαστική προστασία κατά του έργου διευθέτησης και του φερόμενου «καθαρισμού» του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. Επρόκειτο για την πρώτη δικαστική προσφυγή για το περιβάλλον και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή από νέους/ες στην Ελλάδα («Η πρώτη προσφυγή για το περιβάλλον από νέους», «Εφ.Συν.», 13/11/2023).

Οπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, το συγκεκριμένο δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας για την προστασία της συγκεκριμένης διαφοράς», ενώ για την προσωρινή παύση των εργασιών του έργου αρμόδιο να διατάξει την αναστολή των εργασιών και έχει τη δικαιοδοσία γι’ αυτό είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι δεν θεμελιώνεται δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων έναντι των διοικητικών για μια τέτοια απόφαση.

Στη αίτησή τους οι νέοι και οι νέες είχαν επικαλεστεί την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) κατά την οποία η περιβαλλοντική βλάβη είναι κατ’ αρχήν μη αναστρέψιμη, καθώς και την υποχρέωση για προσωρινή δικαστική προστασία σε περιβαλλοντικές υποθέσεις ενωσιακού δικαίου ως γενική απαίτηση της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης [βάσει άρθρου του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άρθρου της Σύμβασης του Ααρχους καθώς και άρθρου της Ευρωπαϊκής Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)]. Μάλιστα, για την περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την έννοια και την ερμηνεία των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, είχαν υποβάλει και αίτημα προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ με προτεινόμενη διατύπωση προδικαστικού ερωτήματος.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (20/12/2023) υπέρ των αιτούντων άσκησαν προφορική πρόσθετη παρέμβαση το Ιδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ελληνική Ενωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις και το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, σε μια πρωτοφανή για τα δικαστηριακά χρονικά συστράτευση των μη κυβερνητικών οργανώσεων για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, υπέρ των αιτούντων νέων είχαν ασκήσει προφορική πρόσθετη παρέμβαση και 101 κάτοικοι Ραφήνας, στους οποίους δεν κάνει καμία αναφορά η δικαστική απόφαση, παρότι ο σχετικός πίνακας με τα στοιχεία τους είχε υποβληθεί στο δικαστήριο.

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών