Η πραγματική περιουσία της Άνδρου

Η επικείμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων απειλεί το μοναδικό τοπίο του νησιού