Το χρονικό της καταστροφής σε timelapse

Αφού έχετε δει τα video μερικά σχόλια:

  • πρόκειται για τοπία που ήταν 100% παρθένα, η γη μας … η περιφάνεια για τον τόπο μας!
  • η μεταβολή τους είναι μόνιμη. Με πoιο τρόπο, πότε & πως  θα αποκατασταθούν?
  • η διάρκεια ζωής των ΑΓ είναι 15-25 χρόνια. Μετά τι?
  • η αποτελεσματικότητα των ΑΓ είναι 10-15% της ονομαστικής τους
  • ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της “πράσινης” ενέργειας από 1)την βιομηχανία κατασκευής τους, 2)τη μεταφορά των υλικών, 3)τα συνοδά έργα υποδομής (δρόμοι,διασύνδεση,κλπ), 4)την εγκατάσταση των ΑΓ, 5)την απόριψη υλικού που σε λίγες δεκαετίες θα είναι άχρηστη ???
  • ποιος και τι κερδίζει τελικά?
  • ποιος θα καθαρίσει τελικά αφού αποσυρθούν? ‘Η θα χουν μπει οι εταιρίες στον τότε πτωχευτικό?
  • αξίζει τόση φασαρία για μια τεχνολογία χαμηλής απόδοσης που στις επόμενες δεκαετίες θα την αντικαταστήσουν πραγματικές ΑΠΕ?
  • να μην αφήσουμε λίγο παρθένο χώρο και για τους υπόλοιπους κατοίκους αυτού του πλανήτη (πανίδα) και τις επόμενες γενιές των ανθρώπων?
  • τι γή θα παραδώσουμε?

Δείτε σχετικά: