«Φως» για το mega αιολικό έργο του Κοπελούζου στις Κυκλάδες

Προβλέπεται η ανάπτυξη 8 αιολικών πάρκων σε Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο καθώς και η διασύνδεση με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Παλλήνη

«Φως στην άκρη του τούνελ» για το μεγάλο αιολικό έργο του Ομίλου Κοπελούζου στις Κυκλάδες διαγράφεται μετά την πρόσφατη τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Πρόκειται για μια υπόθεση 15ετίας που αφορά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων αρχικής συνολικής ισχύος 218,5 MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, καθώς και την ηλεκτρική διασύνδεση τους με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Παλλήνης στην Αττική. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος διαθέτει σε ώριμη αδειοδοτική φάση συστοιχία αιολικών έργων στα παραπάνω νησιά, συνολικής ισχύος 340 MW.

Η αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση δόθηκε στα τέλη του 2013 και αφορούσε την ανάπτυξη αιολικών έργων για τα οποία έχουν συσταθεί ήδη από το 2007 οι αντίστοιχες εταιρείες «Αιολικό Πάρκο Σκουμπι Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Γκοράκι Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Καφούτσι Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Πέταλο Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Βουρλάς Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Δίστομος Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Γουρλες Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Στρουμπούλας Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Στρουμπούλας Α.Ε.», «Αιολικό Πάρκο Φωλιά Α.Ε.» και «Αιολικό Πάρκο Γκάγκαρη Α.Ε.».

Στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετές τροποποιήσεις. Έτσι το Δεκέμβριο του 2014 με απόφαση του τότε ΥΠΕΝ Γιάννη Μανιάτη εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των 9 αιολικών πάρκων και δεν εγκρίθηκε του Α/Π Πέταλο (ισχύος 36,8 MW) στην Άνδρο «για την ορθότερη διαχείριση και προστασία της ορνιθοπανίδας», καθώς στην εν λόγω περιοχή διαπιστώθηκε η παρουσία σηµαντικών αρπακτικών ειδών όπως το χρυσογέρακο, ο σπιζαετός, ο φιδαετός, η αετογερακίνα και ο µαυροπετρίτης.

Και τα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν διάφορες καθυστερήσεις για επιμέρους τμήματα της μεγάλης επένδυσης. Ένα από αυτό αφορούσε τοαιολικό πάρκο Βουρλας που είχε εξαιρεθεί λόγω τροποποιήσεων και της μη έγκαιρης γνωμοδότησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2022, προστίθεται στον σχεδιασμό ο ΑΣΠΗΕ «Aιολικό Πάρκο Βουρλας» ισχύος 29,9 MW (με 13 Α/Γ) στη Νάξο, και των συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, δυνάμει σχετικής απόφασης του υπουργείου Πολιτισμού και της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ.

Με βάση το τροποποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα και την τροποποιημένη τεχνική έκθεση καταργήθηκε μία ανεμογεννήτρια με συνέπεια τη μείωση της συνολικής ισχύος από 32,2 MW σε 29,9 MW, ενώ μετακινήθηκαν ορισμένες από τις άλλες 13 ανεμογεννήτριες σε αποστάσεις έως 30 μέτρα.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των ανεμογεννητριών που περιλαμβάνονται και στα οκτώ αιολικά πάρκα είναι 89 και η συνολική παραγόμενη ισχύς τους ανέρχεται στα 204,7 MW. Ο τύπος ανεμογεννήτριας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Enercon E-70/2,3 MW με ύψος πυλώνα 64 μέτρα και διάμετρο πτερωτής 71 μέτρα. Επίσης προβλέπεται ηλεκτρική διασύνδεση με την Αττική μέσω Γραμμής Μεταφοράς 150 kV.

Για τις ανάγκες πρόσβασης στις θέσεις των αιολικών πάρκων έχει σχεδιαστεί νέα οδοποιία (εσωτερική και πρόσβασης), το συνολικό μήκος της οποίας είναι 44.890,77 μέτρα (εσωτερική 36.770,33 μέτρα και πρόσβασης 8.120,44 μέτρα).

Προβλέπονται επίσης βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης, συνολικού μήκους 63.367,70 μέτρων. Μένει να φανεί πότε το μεγάλο αυτό έργο θα εισέλθει σε φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης.

Πηγή: ΑΙΟΛΙΚΑ Archives – Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου