Όλα όσα θέλατε να μάθετε για τα «Αιολικά Πάρκα» στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, ως Περιβαλλοντική Οργάνωση, υποστηρίζει τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, στο πλαίσιο μιας πολιτικής δραστικού περιορισμού της σπατάλης ενέργειας και υπό αυτό το πρίσμα προωθεί, ασχολείται και προβληματίζεται για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από την πρώτη στιγμή.

Βλέπε εδώ

Καθολική εναντίωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονησίδες