“Όχι άλλες ΒΑΠΕ” από το Δήμο Λοκρών

Στην έκδοση ψηφίσματος προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο

Την ομόφωνη απόρριψή του εξέφρασε σε γνωμοδοτικού χαρακτήρα απόφαση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 MW στη θέση “Υψηλή Ράχη” το δημοτικό συμβούλιο Λοκρών την Τετάρτη. Πρόσθετα, η δημοτική αντιπροσωπεία εξέδωσε σχετικό Ψήφισμα.

“Εισηγούμαι αρνητικά σχετικά με τη γνωμοδότηση περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15MW της ́ ́ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΥΨΗΛΗ ΡΑΧΗ ΕΠΕ. ́ ́ στη θέση ́ ́ Υψηλή Ράχη ́ ́ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας , στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδαςμε το σκεπτικό πως πρόκειται για περιοχή όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί ΑΠΕ και αν προχωρήσουν στα συγκεκριμένα σημεία οι εγκαταστάσεις πρόσθετων ΑΠΕ θα υπάρξει υπερσυγκέντρωση”, σημείωσε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, Θανάσης Ζεκεντές.

Το Ψήφισμα του Δήμου Λοκρών αναλυτικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών

Α) Δηλώνει:

 • Την επί της αρχής θετική στάση του Δήμου Λοκρών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Τη δέσμευση να πορευθεί ο Δήμος Λοκρών, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι και ο Δήμος Λοκρών αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ.
 • Β) Επισημαίνει:
 • Ότι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών, έχουν ήδη εγκατασταθεί μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές με κυριότερη πηγή τα αιολικά πάρκα.
 • Την ανησυχία και αντίθεσή του στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και σε περιοχές πλησίον οικισμών.
 • Την αδιαπραγμάτευτη θέση του, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από τα Συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται πλήρωςτο γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής κ.λπ.).
 • Γ) Διεκδικεί:
  • Τη ρητή συμπερίληψη εκ μέρους της Πολιτείας και των αδειοδοτουσών αρχών της έννοιας του μέτρου και της αναλογικότητας στο πλαίσιο αδειοδότησης αιολικών σταθμών.
  • Την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση κατά τα ανωτέρω του από 2008 ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε από κοινού με το Περιφερειακό ΧωροταξικόΠλαίσιο να συγκροτούν έναν πλήρη, σαφή και οριοθετημένο χάρτη δυνητικής ανάπτυξης ΑΠΕ στα όρια του Δήμου Λοκρών.
  • Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξεταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.
  • Τη θέσπιση ως προαπαιτούμενο στοιχείο για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών τη «σύμφωνη γνώμη» του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Τη θέσπιση υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε για τις εξόχως επιβαρυμένες περιοχές, και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.

Οι σύμβουλοι Θ. Καρατράντος , Ν. Λιόλιος ,Β. Καρατράντος , Ι. Κούρος, Γ. Πάσσα, ∆. Τσοχαντάρης κατέθεσαν ξεχωριστό ψήφισμα.

 

 

Πηγή: iparnassos.gr