Για το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Κοινή τοποθέτηση Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» επί του Σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α:

Να αποσυρθεί το Αντι-Περιβαλλοντικό Νoμοσχέδιο

 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» που η κυβέρνηση ετοιμάζεται πυρετωδώς  να φέρει προς ψήφιση σε μια πρακτικά κλειστή βουλή λόγω καραντίνας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει γιατί:

1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις

Η τρέχουσα οικουμενική κρίση υποδεικνύει  την άμεση ανάγκη αλλαγής πλεύσης στη διαχείριση του περιβάλλοντος:  Πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κι όχι να επιτρέπουμε στις κυβερνήσεις να θυσιάζουν το περιβάλλον στο βωμό εφήμερων οικονομικών συμφερόντων. Το πολυνομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» κινείται σαφώς στη δεύτερη κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας  υπόψη  μάλιστα ότι έρχεται  προς ψήφιση εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουμε  δικαίωμα να ασκήσουμε τα στοιχειώδη συνταγματικά/δημοκρατικά μας δικαιώματα, να καλέσουμε συσκέψεις/συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά μας όργανα, να καλέσουμε συγκεντρώσεις κλπ , η όλη διαδικασία ψήφισης ενός σημαντικότατου για όλα τα περιβαλλοντικά  ζητήματα νομοσχεδίου μόνο αντιδημοκρατική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» στο σύνολό του.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

1.  Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί ακόμα και μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης. Ορίζει  χρήσεις γης που τις καθιστούν επέκταση του αστικού χώρου,  καθορίζοντας 4 κλιμακούμενες ζώνες προστασίας  και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων (πχ εξορύξεις), τουριστικής/εμπορευματικής «αξιοποίησής» τους και δημιουργίας μη αναγκαίων υποδομών μέσα σε αυτές (δρόμων, κτιρίων κλπ) .

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).  Υποβαθμίζονται οι ΦΔΠΠ που ήταν ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί  φορείς, επόπτευαν τις προστατευόμενες περιοχές και γνωμοδοτούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των ΠΠ και τυχόν δραστηριότητες μέσα σε αυτές. Δημιουργεί μία δύσκαμπτη διαχείριση, συρρικνώνοντας τον αριθμό τους, υποβαθμίζοντάς τους και αυξάνοντας την έκταση των περιοχών που εποπτεύουν. Οι αρμοδιότητές τους συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καταργώντας έτσι την αυτοτέλειά και την αποτελεσματικότητά τους.

3. Επιτρέπει την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα των κατά βούληση επενδυτικών σχεδίων, εκχωρώντας τον έλεγχο των μελετών (ΜΠΕ) σε ιδιώτες και επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Καθιερώνει το θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή»  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ), μετατρέποντας την όλη διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη. Μειώνει ασφυκτικά τις προθεσμίες των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και, χωρίς να τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις καταρτίζουν, καθιστά το ρόλο τους διακοσμητικό. ·

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για την εξασφάλιση υπερκερδών των επενδυτών.  Η κατάργηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και οι υπόλοιπες “διευκολύνσεις” υπέρ των βιομηχανιών ΑΠΕ, όπως και ο καθορισμός χρήσεων γης στις περιοχές Natura, δημιουργούν τετελεσμένα πριν από την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ που έχει ανεπίτρεπτα καθυστερήσει και προκαταλαμβάνουν τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές.

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων  και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Επαναφέρει τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων («οικιστικών πυκνώσεων») για 30 χρόνια, που έχει απορριφθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιπλέον, με την διατήρηση αυθαίρετων και καταπατήσεων στα ρέματα αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο και καθιστά “απαραίτητα” τα έργα διευθέτησης των υδατορεμάτων.

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δε λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά. Δε διασφαλίζει την αποφυγή των παράνομων εκφορτώσεων αποβλήτων σε ρέματα και άλλους δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατρέψει όλες τις περιαστικές  περιοχές σε απέραντες  χωματερές. Καταργεί τη άδεια μεταφοράς αποβλήτων, αντικαθιστώντας την από μια απλή εγγραφή σε ένα μητρώο. Δεν λαμβάνει μέτρα ελέγχου/κυρώσεων για παράνομη διάθεση λυμάτων σε ρέματα.

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις.  Ενδεικτικά: άρθρο 24 του Συντάγματος, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ, για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, για τα Νερά 2000/60, για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59,  Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους,  Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS :

Η δημόσια διαβούλευση, το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας” και τα σχόλια του κοινού.

Λιάλιος. Γ, “Σταματήστε τις νομιμοποιήσεις”, Καθημερινή (4/3/2020).

Σύνοψη ΣτΕ 685/2019 Ολομ.: Οικιστικές πυκνώσεις.

Θέσεις – Προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) επί του σχεδίου νόμου “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”

Ψήφισμα από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (18/3/2020).

“Περιβαλλοντικές οργανώσεις, μηχανικοί, πανεπιστημιακοί ενάντια στην «κατάργηση» της αδειοδότησης που προωθεί ο Χατζηδάκης”, TVXS (8/4/2020).

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ (Η λίστα είναι δυναμική. Μπορείτε αν επιθυμείτε να προσθέσετε τη συλλογικότητά σας, δηλώνοντάς το στο amesi.aposyrsi@gmail.com):

Αγωνιστική Κίνηση Πάτρας ενάντια στα Αιολικά / Αγωνιστική Πρωτοβουλία – SOS Πειραιάς / Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος (ΑΟΣ) / Ανεξάρτητοι Ορειβάτες Βορείου Ελλάδος / Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στη “πράσινη” ανάπτυξη και τα αιολικά στα Άγραφα / Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενάντια στην Εξόρυξη Υδρογονανθράκων / Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Βρυσούλες / Δασαμάρι S.O.S., ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών / Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού / Δίκτυο “Μεσοχώρα – Αχελώος SOS” / Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος Πικροδάφνης / Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας / Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων / Δράση για την Άγρια Ζωή / Δυτικό Μέτωπο / Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) / Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κοζάνης / Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας / Ενεργοί Πολίτες της Πειραϊκής / Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος  Τεμπλονίου ΚΕΡΚΥΡΑΣ / Εξωραϊστικός Σύλλογος Νιμποριού (Εύβοια) / Εξωραϊστικός Σύλλογος «Νηρέας» (Ραφήνα) / ΕΟΣ Ηρακλείου / ΕΟΣ Λασιθίου / ΕΟΣ Λιτοχώρου / Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών / Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή / Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού / Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην καύση απορριμμάτων / Επιτροπή αγώνα Μεγάλης Παναγίας / Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου- Όχι στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ / Επιτροπή Διάσωσης Παράκτιου Υγρότοπου Λεγραινών / Επιτροπή πολιτών (Ηλιούπολης) για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό / Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας /  Ε.Π.Ο.Σ.Φυλής / Ερημίτη Πλούς Περιβαλλοντική Προστασία Ακτών Β.Στενού Κέρκυρας / Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνικού / Θεσσαλονίκη SOS Χαλκιδική / IΛΙΣ-ΣΟΣ / Ινστιτούτο Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) / ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών / Καθαρός Καλαμάς / Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας ΒΑ Αττικης / Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας / Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου / Κίνηση Πολιτών Αγρινίου – Δικαίωμα τη ζωή / Κίνηση Πολιτών για την Πειραϊκή / Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης / Κινηση Πολιτων Χορτιατη / Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης – ΚΙΠΗ / Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Ακ Πλάτωνα – Σεπολίων / Λέσχη Ορειβασίας Χιονοδρομίας Καβάλας / Λιμάνι φιλικό στην πόλη (Πειραιάς) / Μικρογεωγραφίες / Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Κέδρος -Ζυγογιανναίϊκα» (Άγραφα) / Μορφωτικός,Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Αετοχωρίου το “Πίνοβο” / Νομαδική Αρχιτεκτονική / Όμιλος Φίλων Bουνού και Θάλασσας Μήλου / ‘Oμιλος Φίλων Δάσους Λαμίας (ΟΜ.ΦΙ.ΔΑΣ.) / Οικολογική Κίνηση Δράμας / Οικολογική Ομάδα Ροδόπης / Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου / Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων / Οικολογικό Δίκτυο / Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ / ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ / Ομάδα πολιτών για την διάσωση του υγροβιότοπου του Κολοβρέχτη (Εύβοια) / Ομάδα Σώστε την Ήπειρο / Ορειβατικός Σύλλογος Περιηγητών Γουμένισσας  / Ορειβατικός Σύλλογος Σπάτων / Ορειβατικός Φυσιολατρικός Ιατρικός Σύλλογος- Ο.Φ.Ι.Σ. / Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ / Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων / Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία  / Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΟ) / Πανελλήνιο Σωματείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιτπώσεων Λειτουργίας Αεροδρομίων “Περιβαλλοντική Αρμονία” / Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων / Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας (ΠΕ.Δ.Η.) / Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση-“Καλλιστώ” / Περιβαλλοντική-Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας / Περιβαλλοντική-Πολιτιστική Ένωση Μεσσηνίας / Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας / Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής – ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο. Αττικής / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ) / Περιβαλλοντικός πολιτιστικός σύλλογος Θεοδωριανιτών Άρτας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ / Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου / Ποδονίφτης SOS / Ποδονίφτης ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης  / Πολιτιστική – Περιβαλλοντική Ομάδα ”Οξυγόνο” / Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βαρνάβα / Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Λευκκιωτών  ΄΄Η Αγία Παρασκευή΄΄ / Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης / Πολιτιστικός Σύλλογος Μέρωνα Αμαρίου / Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου (Δήμος Λίμνης Πλαστήρα) / Προοδευτικός Σύλλογος Μυρσίνης / Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου / Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία Αρτας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία για ένα λιμάνι που θα συμβιώνει αρμονικά με την πόλη (Ραφήνα) / Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή / Πρωτοβουλία ενάντια στη ”πράσινη ανάπτυξη” και τα αιολικά στα Γρεβενά / Πρωτοβουλία Ηλείας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α / Πρωτοβουλία κατοίκων Αθήνας για την προστασία των Αγράφων / Πρωτοβουλία Κατοίκων Πεντέλης – Μελισσίων / Πρωτοβουλία κατοίκων Σαμοθράκης “Save Saos” / Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων / Πρωτοβουλία πολιτών για την διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος (Καστέλλι, Κρήτη) / Πρωτοβουλία Πολιτών Κιλκίς ενάντια στις Β. Α. Π. Ε. / Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας ενάντια στις εξορύξεις  υδρογονανθράκων / Ρεματτική- Φορείς και κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων / ΡΟΗ-Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων / Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης Πρωτέας / Σπηλαιολογικός Ομιλος Κρήτης / Σύλλογος για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ / Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων /Σύλλογος Γυναικών Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής (π.Σκουριές) / Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης (ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ) / Σύλλογος Παλαιοχωριτών Δωριέων Φθιώτιδας / Σύλλογος πεζοπορίας ορειβασίας Τρικάλων (Σ.Π.ΟΡ.Τ) / Σύλλογος Πολυδρόσου / Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά / Σύλλογος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Τούμπας Θεσσαλονίκης /Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας / Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) / Σύλλογος Προστασίας του Αράχθου / Συντονισμός Συλλογικοτήτων Αττικής / Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ / Συντονιστικός Φορέας Προστασίας Υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων / Συντονιστικό Φορέων και Συλλόγων Ιερισσού ενάντια στις εξορύξεις / Σωματείο “Φίλοι του Πράσινου Θεσσαλονίκης” / Τηνος κατά των ανεμογεννητριών / Το ρόδι / Φίλοι της γης / Φίλοι του Δάσους / Φίλοι του Ερασίνου / Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Γραμματικού Αττικής – Σέσι «Ο Πάν» / ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ. Κίνηση πολιτών Κρήτης για την κατάργηση του αντι-περιβαλλοντικού νόμου και την προστασία της φύσης / Φυσιολατρική Πεζοπορική Ομάδα Γαλατσίου- ΑΓΧΕΣΜΟΣ (ΦΠΟΓ-ΑΓΧΕΣΜΟΣ) / Cretan Climbing Community / Extiction Rebellion Hellas / Fossil Free Corfu-Κέρκυρα χωρίς ορυκτά καύσιμα / Fridays For Future Greece / Green Balkans – Stara Zagora / Part of the Solution / Save Maleas / SOMA-Διάσπαρτο Ανοιχτό μουσείο Αττικής / SOS Κεντρική Μακεδονία-Κίνηση Πολιτών Λευκός Πύργος / SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ, Πρωτοβουλία Πολιτών Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/ Α / SOS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / The Climate Collective / Water Warriors, Συνέλευση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Νερού

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΑγροΟικόΠολις / Αλληλέγγυα Πόλη – Συμμαχία για το Ίλιον / Ανεξάρτητη δημοτική παράταξη Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα  / Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα / Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική / Ανταρσία σε Κυβερνηση – ΕΕ – ΔΝΤ / Ανοιχτοί Ορίζοντες για το Περιστέρι / Αντίσταση και Ανατροπή – Αντικαπιταλιστική Κίνηση Βριλησσίων / ΑΡΑΓΕΣ Μηχανικών (Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση Μηχανικών / Αριστερή Κίνησης Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων (ΑΚΕΑ) / Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ) / Δημοτική Κίνηση “ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης” / Δημοτική Κίνηση “Ανυπότακτη Αθήνα”/ Δημοτική Κίνηση “Ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ” /  Δημοτική Κίνηση “Δράση για μια άλλη πόλη” / Δημοτική Κίνηση “Η Πόλη Ανάποδα” / Δημοτική Κινηση Ηράκλειο Ενεργοί πολίτες / Δημοτική Παράταξη Αυτόνομη Συσπείρωση Πολιτών Ικαρίας / Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Ερευνών / Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου / Εθελοντική Ομάδα Παξών ΑΜΚΕ-Plastic Free Paxos / Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής / Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ΕΑΠ ΠοΧ) / Επιτροπή Αγώνα Ωρωπού / Καμία Ανοχή / Κατάληψη Πάτμου & Καραβία / Κεντρο Μελετης κ Προστασιας της Φυσικης κ Αρχιτεκτονικης Κληρονομιας στο Αιγαιο-Εικονικο Μουσειο Τηνου / Κενό Δίκτυο / Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό / Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη “κόντρα στο ρεύμα” / Κοινά υπο Κατοίκηση / Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΜΕΛΙΤΑΚΕΣ” / ΚΟΙΝΣΕΠ Άνω Μεριά Σύρου / Κοινωνικοπολιτιστικό Κέντρο Καρδίτσας / Κόκκινο Νήμα – RedTopia / Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών / Λέσχη Εργασίας Αλληλεγγύης Πολιτισμού Τρικάλων / Παρέα του δάσους / Περιφερειακή Παράταξη “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ” / Πράσινο ‘Ιδρυμα “Θεόφραστος” / Πράσινο Κίνημα / Πρωτοβουλία Φοιτητών Δασολογίας & ΦΠ, ΑΠΘ / Σκόρος,κριτική στην κατανάλωση / Σύλλογος Εθελοντών ΟΜΝΕΣ / Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων / Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ/ ΡΠΜ-Οικολόγοι Μηχανικοί-Συνεργαζόμενοι  / Σύνδεσμος για την Ποιότητα Ζωής στα Πατήσια / Συνεταιριστική Κοινότητα Αυτάρκειας, “Από Κοινού” / Cine Σχολειό / Attac Acordem Barcelona / Attac Spain / CADTM International