ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΣΠΗΕ ΦΡΑΓΚΑΚΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ & ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

“Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ, ΣΤΟΝ ΑΣΠΗΕ ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ GREEK WINDPOWER”

ΑΝΑΦΟΡΑ  ΥΠΟΜΝΗΜΑ # ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ & ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΕΠΟ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο Απόφαση της ΥΠΕΝ / Δ’νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας με ΑΠ 2171’97-2021.01.13, με το οποίο καθορίσθηκε η περίοδος Αναπαραγωγής του Σπιζαετού -αρχίζει αρχές Ιανουαρίου- όπου απαγορεύει τις εργασίες, σε ακτίνα 3 χλμ. από την περιοχή φωλεοποίησης, του ΑΣΠΗΕ ιδιοκτησίας της Greek WindPower στο Φραγκάκι στο Στενό Κορθίου της νήσου Άνδρου, που περιλαμβάνει όλον τον εργοταξιακό χώρο με τις υπό εγκατάσταση ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 5.3.6 της ΑΕΠΟ του έργου.   Συνεπώς οι εργασίες (σε πλήρη “οργασμό”) που εκτελούνται κατά μήκος όλου του αιολικού σταθμού πρέπει να σταματήσουν άμεσα. (συνημ. φωτό της 4/1/2022)

Μέχρι τώρα η εταιρεία έχει επιδείξει και προσπαθεί άλλοτε με αυθαιρεσίες και άλλοτε με παρερμηνείες να μην σέβεται τους εγκριθέντες όρους της ΑΕΠΟ και τις εντολές των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως τον περασμένο Ιανουάριο, στην αντίστοιχη απαγόρευση εργασιών,  σύμφωνα με τον παραπάνω προσδιορισμό της ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠ&Β, που προχώρησε η ΔΙΠΕΧΩΣ Κυκλάδων (ως αρμόδια υπηρεσία ελέγχου τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ- συνημ), που μετά την ενημέρωση του ΣτΕ τελικά εκδόθηκαν δύο εντολές άμεσης διακοπής εργασιών (βλέπε συνημ Αποφάσεις ΣτΕ 233/02.02.2021 και 233/18.06.2021) τις οποίες εκτέλεσε η Δ’νση Δασών Κυκλάδων, ως αρμόδια υπηρεσία ελέγχου τήρησης της νομιμότητας εργασιών στην οδοποιία (συνημ) και όπως επίσης πολύ πρόσφατα με την εντολή απαγόρευσης προσέγγισης και χρήσης της αυθαίρετης προβλήτας στο Στενό Κορθίου από το Λιμεναρχείο Άνδρου, ως ορισθείσα αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της νόμιμης χρήσης του χώρου του Αιγιαλού σύμφωνα με τους εγκριθέντες όρους της ΑΕΠΟ και της εκδοθείσας άδειας χρήσης Αιγιαλού από το ΥπΟικ / Δ’νση Δημόσιας Περιουσίας, όμως πάλι η εταιρεία αγνόησε, αυθαιρέτησε και παράνομα κατασκεύασε και χρησιμοποίησε την μη εγκεκριμένη προβλήτα και τις πολλές παραβάσεις οδοποιίας στον χώρο του αιγιαλού και της παράκτιας ζώνης.

Μετά τις κραυγαλέες αυθαιρεσίες, στις 5/1/2022 η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών η Δ’νση Δημόσιας Περιουσίας αποφάσισε την ανάκληση της άδειας δικαιώματος χρήσης του Αιγιαλού και του συνεχόμενου θαλασσίου χώρου από την εταιρεία Greek WindPower (συνημ).

Είναι προφανές, ότι η  Προσδιορισθείσα Περίοδος Αναπαραγωγής του Σπιζαετού, η οποία ξεκινά από αρχές Ιανουαρίου, όπως την καθόρισε η Δ’νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ και οι περσινές Προσωρινές Διαταγές της Προέδρου του Ε’ τμήματος του ΣτΕ, έχουν διαχρονική ισχύ και για την φετινή περίοδο και για την συνέχεια της ενδεχόμενης λειτουργίας του σταθμού 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας.

 

Άνδρος, 10 / 01 / 2022

Νικόλαος  Αυγουστής

Ομότ. Πολιτκός Μηχανικός ΕΜΠ

 

Συνημ. :  Τα 7 μνημονευόμενα έγγραφα της περσινής περιόδου

ΔΔΚυκλ_5807’04.02.2021_Διακοπή εργασιών Φραγκάκι

ΔΙΠΕΧΩΣ Κυκλ. 3408’49-14.01.2021_ΦΡΑΓΚΑΚΙ Απαγορευση Εργασιων Αναπαραγ.Σπιζαετου

ΔΦΠ&Β”ΥΠΕΝ_ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ_ΑΠ 2171’97-2021.01.13

ΣτΕ233’18.06.2021_Προσωρινή Διαταγή Επεκταση Διακοπης 15.07

ΣτΕ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΦΡΑΓΚΑΚΙ_2.2.2021

ΥΠΟΙΚ_Δ’νση Δημ.Κτημ._1394’05.01.2022_GWP-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ_Ψ9ΣΦΗ-Χ70 ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΠΙΖΑΕΤΟΥ_01.07.2020

Συνημ. :  Ακολουθούν 6 Φωτογραφίες με εν εξελίξει τα έργα στον ΑΣΠΗΕ Φραγκάκι της 4/1/2022 ΦΩΤΟ ΑΠΟ TO  SITE   ‘’ANDROS FILM’

Με κόκκινο η περιοχή φωλέασης, εδώ και πολλές δεκαετίες, του Σπιζαετού
σε απόσταση μόλις περί τα 500 μ. από τις ανεμογεννήτριες.
Να μην ξεχνάμε βρίσκεται στην καρδιά της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000.

Εκτός από τα Βαρέα ερπυστριοφόρα μηχανήματα και γερανών (βάρους που ξεπενάει τους 300~500 τόνους, με βέλος δείχνεται ο σπαστήρας αδρανών
που ξεπερνάει τα 100 dB θορύβου και “τρέμει” όλο το βουνό και όλη η περιοχή!!!
Η λειτουργία του είναι καθημερινή….
Ακόμα μία δραστηριότητα που δεν προβλεπόταν στην ΑΕΠΟ και αναφέρθηκε στα τέλη του 2020, χωρίς περιβαλλοντική μελέτη…