Ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου (ΣΕΣ), μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, προχωράει στην υλοποίηση του σχεδίου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου, καταθέτοντας το Σεπτέμβρη του 2016 αίτηση για άδεια λειτουργίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το έργο που σκοπεύει να υλοποιήσει η ΣΕΣ, είναι ένας υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελείται από ένα αιολικό πάρκο και ένα αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό. Θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις ανάγκες της Σίφνου σε ενέργεια, χρησιμοποιώντας μόνο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι εγκαταστάσεις θα γίνουν με βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο αναμένεται να αυξήσουν.

Η επένδυση, βάση μελέτης, είναι κερδοφόρα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και θα συνεχίσει να είναι καθώς η ζήτηση ενέργειας είναι εξασφαλισμένη.

Το έργο θα ανήκει στη Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, στην οποία όλες οι σοβαρές αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση, ισότιμα μέλη της οποίας (με μία ψήφο έκαστος) είναι όλοι οι συνέταιροι.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μας είναι να γίνει η Σίφνος ενεργειακά αυτόνομη, αξιοποιώντας τις ανεξάντλητες ΑΠΕ που διαθέτει, θωρακίζοντας την κοινωνία και την οικονομία της Σίφνου.

Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα ανήκουν στους κατοίκους και φίλους του νησιού, οι οποίοι θα είναι παραγωγοί και καταναλωτές ταυτόχρονα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για να γίνει το όραμα της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου πραγματικότητα, χρειάστηκαν τα παρακάτω βήματα:

 1. να δημιουργηθεί ένας ενεργειακός συνεταιρισμός πολιτών / ολοκληρώθηκε
 2. να βρεθεί το καταλληλότερο σχέδιο για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου / ολοκληρώθηκε
 3. να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες για την αδειοδότηση / ολοκληρώθηκε
 4. να βρεθεί χρηματοδότηση για το έργο / σε εξέλιξη
 5. να υλοποιηθεί το έργο / αναμένεται

Το έργο (υβριδικός σταθμός) αποτελείται από:

 • ένα μικρό αιολικό πάρκο 5 ανεμογεννητριών
 • μία στεγανοποιημένη τεχνητή λίμνη 1.000.000+ κυβικών μέτρων, σκαμμένη σε βραχώδη έκταση, κοντά στη θάλασσα, σε υψόμετρο 330 μέτρα
 • ένα υδροηλεκτρικό σταθμό με 4 υδροστρόβιλους
 • ένα αντλιοστάσιο με 12 αντλίες

Πώς θα λειτουργεί

 • Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται από τις ανεμογεννήτριες θα δίνεται παράλληλα στο δίκτυο και στις αντλίες που θα ανεβάζουν θαλασσινό νερό, γεμίζοντας την τεχνητή λίμνη
 • Το υδροηλεκτρικό έργο θα λειτουργεί μόνιμα, παρέχοντας σταθερότητα στο δίκτυο
 • Σε περίπτωση που η παραγωγή του ρεύματος από το αιολικό πάρκο δεν επαρκεί για την ασφαλή τροφοδοσία του δικτύου, το υδροηλεκτρικό έργο θα παράγει την υπολειπόμενη ενέργεια
 • Ακόμη και σε περίπτωση άπνοιας αρκετών ημερών, ο υδροηλεκτρικός σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα απροβλημάτιστα το νησί

Οικονομικά στοιχεία βάση μελέτης

  • Κόστος επένδυσης 37.000.000€
  • Ετήσια έσοδα 6.900.000€
  • Ετήσιες δαπάνες 3,200,000 (συντήρηση, ασφάλεια, μισθοδοσία, τέλη, φόροι, αποσβέσεις, τόκοι κλπ)
  • Ετήσια κέρδη 3.550.000€ (μέσος όρος 20 ετών)

 

  Τα παραπάνω αναγραφόμενα ποσά ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τους όρους αδειοδότησης από τη ΡΑΕ, το ύψος της προβλεπόμενης επιχορήγησης και τους όρους δανειοδότησης του έργου.

 

Πηγή: sifnosislandcoop.gr

https://www.rescoop.eu/

Χάρτης ΡΑΕ