ΕΦΣΥΝ: Ιωάννης Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου, αποθήκευση και διασυνδέσεις για πιο γρήγορη διείσδυση ΑΠΕ

Κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Ιωάννη Μάργαρη, Αντιπροέδρου του ΑΔΜΗΕ, στο 4ο Renewable & Storage Forum.

Την ανάγκη να επισπεύσουμε την πράσινη μετάβαση μέσα από έργα διασυνδέσεων και ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, κατά τη χθεσινή παρέμβαση του στο 4ο Renewable & Storage Forum που διοργανώνει ο ενημερωτικός ιστότοπος energypress.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μάργαρης τόνισε τη σημασία των εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υλοποιεί ή δρομολογεί ο Διαχειριστής ενώ στάθηκε στις απαραίτητες βελτιώσεις που απαιτούνται σε θεσμικό επίπεδο για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας με την αυστηροποίηση του χρόνου δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από επενδύσεις ΑΠΕ που λιμνάζουν, εν μέσω έκρηξης του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επεσήμανε ότι ο Διαχειριστής συνεισφέρει στην ταχεία ωρίμανση του σχετικού πλαισίου, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, το οποίο σκιαγραφεί ήδη τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης που ωριμάζουν από πλευράς επενδυτικών σχεδίων.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Μάργαρη:

Θεσμικές παρεμβάσεις για γρηγορότερη διείσδυση ΑΠΕ

Ο ΑΔΜΗΕ με τα νέα έργα μεταφοράς που υλοποιεί, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Εκτός από αυτό, χρειαζόμαστε ακόμη γρηγορότερη σύνδεση νέων και βιώσιμων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα το διασφαλίζει. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η τρέχουσα κρίση, η επενδυτική έκρηξη των ΑΠΕ παραμένει αμείωτη. Αυτό για τους Διαχειριστές μεταφράζεται σε έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων σύνδεσης νέων μονάδων.

Οι εν λειτουργία ΑΠΕ σήμερα ανέρχονται σε σχεδόν 10 GW και τα έργα με Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε 12 GW. Θα πρέπει τα έργα που δεσμεύουν χώρο να είναι έργα που υλοποιούνται. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε φάση υλοποίησης αρκετά από αυτά τα έργα. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε, ήδη από το προηγούμενο διάστημα, να περιοριστεί ο χρόνος που οι επενδυτές θα έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικό χώρο για έργα που λιμνάζουν, προκειμένου να αποδεσμευθεί χωρητικότητα για νέες και βιώσιμες μονάδες που μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα. Το ΥΠΕΝ ετοιμάζει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Ωριμάζει το πλαίσιο για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Η αποθήκευση είναι μία πολύτιμη τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακόμα ταχύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο Σύστημα. Το ΥΠΕΝ σκιαγραφεί ήδη τα διαφορετικά είδη αποθήκευσης που ωριμάζουν από πλευράς επενδυτικών σχεδίων. Η αποθήκευση εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην επάρκεια με σημαντικό ποσοστό υποκατάστασης θερμικής παραγωγής, στον βαθμό που η αγορά θα τις ωθεί να εγχέουν ενέργεια στις αιχμές των φορτίων που είναι οι ζώνες υψηλών τιμών, ενώ θα συμβάλουν σημαντικά και στις περικοπές πράσινης ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται αυτή την περίοδο με το ΥΠΕΝ για τον προσδιορισμό των γεωγραφικών περιοχών που είναι σημαντικό να φιλοξενήσουν μονάδες αποθήκευσης, από πλευράς Συστήματος. Μένει, βέβαια, αρκετή δουλειά όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτουν τα συστήματα αποθήκευσης (χρόνοι απόκρισης, υπηρεσίες κ.ο.κ.), προκειμένου να γίνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση αυτών των υποδομών. Τα είδη αποθήκευσης που μελετάμε αφορούν:

  1. Αποθήκευση μέσα στα έργα ΑΠΕ, με προφανή συμβολή στη λειτουργία των ίδιων των μονάδων, καθώς οι επενδυτές θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται βέλτιστα την παραγόμενη ενέργεια σε συνθήκες κορεσμού, συνολικά, του Συστήματος.
  2. Αποθήκευση stand-alone, που θα συμβάλει στην διαχείριση του ισοζυγίου ενέργειας ώστε να μειωθούν τα ποσοστά περικοπών που προβλέπουμε στις μελέτες, σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ. Πρόκειται για επενδύσεις που θεωρούνται εγγυημένες δεδομένου ότι θα επιδοτούνται σε επίπεδο CAPEX και θα λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση.
  3. Έργα αποθήκευσης με ενσωματωμένες μονάδες ΑΠΕ

Ως Διαχειριστής, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να στηριχθούμε στις μπαταρίες τα επόμενα χρόνια για να διασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία του Συστήματος. Η Γερμανία που βρίσκεται σε φάση στρατηγικού επαναπροσδιορισμού στην Ενέργεια, λόγω της κρίσης με τη Ρωσία, πέρα από το γεγονός ότι δίνει τεράστια ώθηση στα υπεράκτια αιολικά και τις διασυνδέσεις με τα γειτονικά κράτη στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική, δοκιμάζει το πώς η αποθήκευση μπορεί να αποτελεί οργανικά μέρος του Συστήματος Μεταφοράς (Storage for Transmission).

Για να μπορεί η αποθήκευση να συμβάλλει τα μέγιστα ως προς το ισοζύγιο ενέργειας και τη διαχείριση των συμφορήσεων στα δίκτυα, θα πρέπει να απορροφά και να εγχέει ενέργεια, όταν το χρειάζεται το Σύστημα. Η αγορά θα πρέπει, λοιπόν, να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο που να το εξασφαλίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, η λειτουργία αποθηκεύσεων από τον Διαχειριστή θα δώσει την δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ.

Έχουμε επίσης μπροστά μας το νέο πεδίο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων για το οποίο τώρα πρέπει να ξεκινήσει η πραγματική δουλειά για την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, θα πρέπει γίνει πολύ προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο ηπειρωτικό σύστημα, προκειμένου να μην έχουμε εμπλοκή μεταξύ των ΑΠΕ που μπορούν να αναπτυχθούν σε στεριά και θάλασσα.

Νέες διεθνείς διασυνδέσεις για τη μεταφορά καθαρής ενέργειας

Η συνολική χωρητικότητα των διεθνών διασυνδέσεων που διαθέτουμε, είναι ήδη πολύ μεγαλύτερη από τις ποσότητες ενέργειας που ανταλλάσσονται διασυνοριακά, οι οποίες κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα καθώς τα δίκτυα στη βαλκανική χερσόνησο είναι συμφορημένα και η Ελλάδα δεν συνορεύει με ισχυρά Συστήματα Μεταφοράς.

Με την ανάπτυξη νέων διεθνών διασυνδέσεων με τα γειτονικά βαλκανικά κράτη, τη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ο ΑΔΜΗΕ ανοίγει νέους και ισχυρούς διαδρόμους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Νότο προς τον Βορρά, ώστε, ως χώρα, να είμαστε σε θέση να παράγουμε και να διακινούμε μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας προς τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και να καταστούμε ένας κρίσιμος ενεργειακός κόμβος σε περιφερειακό επίπεδο.

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών