Κάλεσμα σε διαβούλευση για τον αιολικό σταθμό στο δήμο Ξηρομέρου

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Μέγα Όρος θα βρίσκεται σε απόσταση 1,9χλμ του οικισμού Παλιόβαρκα, 3,5χλμ του χωριού Αρχοντοχώρι, 5,1χλμ της πόλης του Μύτικα, 5,2χλμ του χωριού Παναγούλα, 5,9χλμ του χωριού Βάρνακας και 6,2χλμ του χωριού Κανδήλα. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχεδιάζει να τοποθετήσει στο νότιο τμήμα των Ακαρνανικων ορέων, στο Μέγα Όρος, επτά (7) ανεμογεννήτριες με ισχύ 5,5MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα εκατόν ένα (101) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εβδομήντα εννέα (79) μέτρων.

Σύμφωνα με το έντυπο ενστάσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, το οποίο κατατέθηκε στο ΗΠΜ, προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για υποβολή αναληθών στοιχείων εργασίας πεδίου στην μελέτη του έργου.

Διευκρινίζεται ότι υπάρχει αρνητική εισήγηση της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου για την υπόψη ΜΠΕ (το έργο χωροθετείται εντός της ιδίας κοινότητας) καθώς και η από 13.04.2022 ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ξηρομέρου για την μελέτη του έργου. (https://drive.google.com/file/d/1FIDxx0Xs11_5oD-8VhS-56x7Tj1s6AOn/view?usp=sharing).

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Αξίζει ΟΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/5980, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.

[Στις παραπάνω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε την ΜΠΕ του έργου με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2112681826, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις πολιτών/φορέων/αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ]. Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ:

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία εάν επιθυμείτε και ύστερα το καταθέτετε στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου με τη μορφή αρχείου “pdf”): https://docs.google.com/document/d/1rXwzBoGtlSqdkL2cgnefAJG9VI0j1wSHVijSUdGycPQ/edit?usp=sharing  *Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive, πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11 και στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.

Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας

Πηγή:  Αιχμή