Οι αιολικές αυθαιρεσίες συνεχίζονται: αδειοδοτούν αιολικό κοντά σε φωλιά Σπιζαετού στην Εύβοια

Οι αιολικές αυθαιρεσίες συνεχίζονται: αδειοδοτούν αιολικό κοντά σε φωλιά Σπιζαετού στην Εύβοια

Η Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας – Στερεάς αδειοδοτεί παράτυπα αιολικό κοντά σε φωλιά του απειλούμενου Σπιζαετού

Κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά έργα που υλοποιούνται ή σχετίζονται με το δίκτυο NATURA αποτελεί η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΘΣΕ) για τον Αιολικό Σταθμό (ΑΣΠΗΕ) «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ» στην Κεντρική Εύβοια, ακριβώς πάνω από το υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας φαράγγι του Μανικιάτη ποταμού.

Η θέση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ βρίσκεται μόλις 300 μέτρα εκτός των ορίων της περιοχής NATURA – Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «GR2420011: Όρη κεντρικής Εύβοιας, παράκτια ζώνη και νησίδες» και σε απόσταση μικρότερη του 1,5 χιλιομέτρου από ενεργή φωλιά Σπιζαετού εντός της περιοχής NATURA και εντός των Κρίσιμων Ενδιαιτημάτων 3 ειδών αρπακτικών πουλιών της ΖΕΠ.

Κι ενώ ο Νόμος 4014/2011 για τη Βιοποικιλότητα προβλέπει ξεκάθαρα πως, για ένα έργο που βρίσκεται εκτός περιοχής NATURA αλλά είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την περιοχή και τα προστατευτέα αντικείμενα αυτής, πρέπει να διενεργείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεών του, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε προφανώς ότι όλα αυτά είναι «περιττή χαρτούρα» για το συγκεκριμένο έργο και κατέληξε στην αδειοδότηση παρά τις συγκεκριμένες σοβαρές ελλείψεις του φακέλου αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής ΕΟΑ, έχει εφαρμοστεί σε δεκάδες περιπτώσεις έργων κοντά σε περιοχές NATURAεφόσον τεκμηριώνεται –όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση- ότι τα έργα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής.

Παρόλο που η παραπάνω πληροφορία είχε τεθεί υπόψη των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσηςαγνοήθηκε επιδεικτικά και έτσι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση όχι μόνο δεν ζήτησε την εκπόνηση ΕΟΑ από την εταιρεία του αιολικού ως όφειλε αλλά φαίνεται πως δεν συμβουλεύτηκε ούτε καν το ΥΠΕΝ ή τον ΟΦΥΠΕΚΑ (που είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των περιοχών NATURA) για το αν είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΔΘΣΕ «απλοποίησε» αυθαίρετα την αδειοδοτική διαδικασία για το συγκεκριμένο έργο και το «απάλλαξε» από την αναλυτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το αποτέλεσμα είναι να βγει άδεια για έναν ΑΣΠΗΕ που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από ενεργή φωλιά του απειλούμενου –και ιδιαίτερα ευπαθούς σε επιπτώσεις από ανεμογεννήτριες– Σπιζαετού, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή αξιολόγηση των επιπτώσεών του στο συγκεκριμένο είδος και χωρίς καν να υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη για αυτό στην απόφαση αδειοδότησης. Λόγω όλης αυτής της παράτυπης μεθόδευσης, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ με επείγουσα επιστολή προς το ΥΠΕΝ (και τον ΟΦΥΕΠΚΑ) ζητάει την άμεση παρέμβασή του ώστε να ανακληθεί η ΑΕΠΟ του έργου, όπως υπάρχει δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτός από τα παραπάνω, το συγκεκριμένο έργο είναι προϊόν κατάτμησης ενιαίου έργου, αφού ένας ακόμη υπό αξιολόγηση ΑΣΠΗΕ που απέχει μόλις 500 μέτρα, ανήκει σε εταιρεία με κοινή έδρα με αυτή του ΑΣΠΗΕ «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ», ενώ στη διοίκηση και των δύο εταιρειών εμφανίζεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο, στοιχεία που μπορεί εύκολα κανείς να αντλήσει από το Γενικό Μητρώο επιχειρήσεων. Το ενιαίο έργο έχει συνολική ισχύ 50 MW και θα ανέβαινε αδειοδοτική κατηγορία, οπότε θα έπρεπε να αξιολογηθεί απευθείας από το ΥΠΕΝ και όχι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός πως η εταιρεία PROGRESSIVE VENTUS WIND, που πήρε την άδεια για να υλοποιήσει ένα έργο που η κατασκευή του υπολογίζεται να κοστίσει εκατομμύρια εύρω, έχει μετοχικό κεφάλαιο …1000 (χίλια) ΕΥΡΩ (!), όπως προκύπτει από το Γενικό Μητρώο επιχειρήσεων.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία τρέχει εδώ και χρόνια μία συνεπή εκστρατεία για την ορθή ανάπτυξη και χωροθέτηση των ΑΠΕ, αναγνωρίζοντας ασφαλώς την αναγκαιότητα της αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υλοποιείται εις βάρος της μοναδικής βιοποικιλότητας της Ελλάδας, των προγραμμάτων προστασίας απειλούμενων ειδών και με παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 


Σημειώσεις

[1] Η έκδοση ΑΕΠΟ για τον Αιολικό Σταθμό (ΑΣΠΗΕ) «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ» στην Κεντρική Εύβοια, είναι διαθέσιμη εδώ

[2] Το ΦΕΚ του Νόμου 4014/2011 για τη Βιοποικιλότητα, είναι διαθέσιμο εδώ

[3] Δείτε τα σχόλια που υπέβαλλε η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ υπόψη των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το συγκεκριμένο έργο, εδώ

[4] Στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ, προτείνεται ζώνη αποκλεισμού εγκατάστασης ανεμογεννητριών ακτίνας 5 χλμ. από τις θέσεις φωλιάσματος αρπακτικών.

[5] Οι πληροφορίες για την εταιρεία PROGRESSIVE VENTUS WIND στην οποία ανήκει ο ΑΣΠΗΕ «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ» εμφανίζονται εδώ ενώ της εταιρείας F-GRID του γειτονικού ΑΣΠΗΕ «ΜΑΚΡΥΑ ΛΕΝΙΑ» εμφανίζονται εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

Γεωργία Αλεξοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Τύπου, τηλ. 210 8228704 & 210 8227937

 

Πηγή: Τα Νέα μας – Hellenic Ornithological Society