Σε λειτουργία οι βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στον Όρμο Κορθίου

Σε λειτουργία οι βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στον Όρμο Κορθίου

Σας ενημερώνουμε ότι,

οι νέοι βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στον Όρμο Κορθίου ενεργοποιήθηκαν

 και είναι έτοιμοι προς χρήση.

Παρακαλούμε, όσοι χρησιμοποιούν τους κάδους πλησίον του Σούπερ Μάρκετ (Γεώργιου Βουραζέρη)

να αποθέτουν τα απορρίμματά τους στους υπόγειους κάδους πλησίον συνεταιρισμού, Όρμου Κορθίου.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 

Πηγή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Archives – Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου