Σκύρος: Προσφυγή του Δήμου για την ανάκληση των βεβαιώσεων για τα αιολικά στο όρος Κόχυλα

Στις 4/1/2022 ο Δήμος Σκύρου κατέθεσε δικόγραφο ενδικοφανούς προσφυγής για την ανάκληση 6 βεβαιώσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ειδικού έργου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση ισάριθμων αιολικών πάρκων στο όρος Κόχυλα, στη Νότια Σκύρο.

Όπως ανακοινώνεται από την Επιτροπή Αγώνα Σκύρος SOS για την σωτηρία του βουνού της Σκύρου:

Τα εν λόγω αιολικά πάρκα αποτελούνται από 58 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 299,6 MW, ισχύος της κάθε ανεμογεννήτριας 5,6 MW, ύψος πυλώνα 105 μέτρα και διάμετρο πτερωτής 150 μέτρων. Ουσιαστικά δηλαδή ύψος ανεμογεννήτριας περίπου 175 μέτρα, καταλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη έκταση της περιοχής NATURA του βουνού αυτού.

Καθολικά και επί σειρά ετών η Σκύρος έχει πει ΟΧΙ στον καταστροφικό αυτό σχεδιασμό – Δεν θα περάσει

Πηγή:  Τέταρτο