Στοπ από το ΥΠΕΝ σε αιολικό του Ασπροποτάμου λόγω κατάτμησης

«Μπλόκο» στις μεθοδεύσεις κατάτμησης ενός μεγάλου έργου ΑΠΕ σε μικρά υποέργα, προκειμένου να επωφεληθούν από την ευνοϊκή αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το προνομιακό καθεστώς διασφάλισης εγγυημένων τιμών, βάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά από έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία τεσσάρων οικολογικών οργανώσεων για τέσσερις μικρούς αιολικούς σταθμούς ισχύος 3 μεγαβάτ έκαστος στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων και αφού διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κατάτμηση ενός ενιαίου έργου ισχύος 12 μεγαβάτ, η αρμόδια διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ έδωσε εντολή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας να διακόψει την υπό εξέλιξη αδειοδοτική διαδικασία των έργων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων είναι πανομοιότυπα για όλους τους σταθμούς, ενώ απέχουν μεταξύ τους από 3,1 έως 4,6 χλμ. περίπου. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας εντόπισε ελλείψεις στους φακέλους που κατέθεσε η εταιρεία, ενώ όσον αφορά το τεύχος τεκμηρίωσης συμβατότητας με το ειδικό χωροταξικό, υπήρχε σε κάθε φάκελο, αλλά ήταν όλα πανομοιότυπα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημέρωσε το ΥΠΕΝ ότι το ίδιο μελετητικό γραφείο με την επωνυμία KIEFER και τον ίδιο μελετητή, Ιωάννη Φύσσα, κατέθεσε άλλους πέντε φακέλους αιτήσεων για μικρά έργα αιολικών ισχύος 3 MW έκαστο στην ίδια περιοχή του Ασπροποτάμου, επίσης με τεχνικά χαρακτηριστικά πανομοιότυπα των τεσσάρων που διερευνήθηκαν. Και τα πέντε αυτά έργα χωροθετούνται εντός περιοχών δικτύου Νatura 2000, ενώ η Περιφέρεια διαπίστωσε επιπλέον και σοβαρές ελλείψεις στους σχετικούς φακέλους, τους οποίους και έθεσε στο αρχείο, διακόπτοντας τη διαδικασία αδειοδότησης.

Ζ.Η thessaliaeconomy.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου