Ερώτηση του Βουλευτή Κρίτωνα Αρσένη προς τον Υπουργό οικονομικών: Όργιο αυθαιρεσιών για την κατασκευή αιολικού σταθμού στην Άνδρο

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Άνδρος: όργιο αυθαιρεσιών για την κατασκευή αιολικού σταθμού

Με την κατάθεση των επίκαιρων ερωτήσεών μου για την περίπτωση της Άνδρου (233/7.12.2020 357/28.1.2021 και 424/14.2.2021) και τις απαντήσεις που έδωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί αναδείχθηκε ένα από τα καλύτερα case study των μεθόδων ενεργειακής μετάβασης της κυβέρνησης της ΝΔ με αναστολή στην πράξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στις 14.12.2020 η Γεν. Δ/νση Δημόσια Περιουσίας αποφάσισε (απ 142306 ΕΞ 2020) την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου στο Στενό Κορθίου χάριν της κατασκευής βιομηχανικού αιολικού σταθμού στη θέση Φραγκάκι. Σημειώνεται ότι η περιοχή Στενό Κορθίου μαζί με το θαλάσσιο χώρο της προστατεύεται από 2 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Στις 3-4 Νοεμβρίου έπειτα από αυτοψία του Λιμεναρχείου Άνδρου διαπιστώθηκε ότι η υπό κατασκευή προβλήτα δεν ανταποκρίνεται στις μελέτες και τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών καθώς κατασκευάζονταν σε άλλη θέση από την παραχωρηθείσα, με χρήση τσιμεντένιων κυβόλιθων και σκυροδέματος αντί άλλων ‘προσωρινών’ υλικών με ξύλινα δοκάρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση επί του αιγιαλού και εντός του θαλάσσιου χώρου. Ακολούθησε διαταγή διακοπής εργασιών, σχηματισμός δικογραφίας και σύλληψη των υπευθύνων. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Απόφαση προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκλησή της και συγκεκριμένα “Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου, μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους παράβασης των όρων … ο φορέας εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε τακτή προθεσμία. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.»

Ωστόσο η κατασκευάστρια εταιρεία συνέχισε και ολοκλήρωσε την κατασκευή της παράνομης προβλήτας και από τις 13.11.2021 πραγματοποιεί κατά συρροή φορτο-εκφορτώσεις εξαρτημάτων ανεμογεννητριών κάνοντας χρήση αυτής.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν εκδόθηκε έως σήμερα η Διαπιστωτική Πράξη της ανάκλησης της με απ 142306 ΕΞ 2020 Απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου στο Στενό Κορθίου;
  2. Με ποιες ενέργειες διαφύλαξε το δημόσιο συμφέρον; Τι προτίθεται να πράξει για να αποκατασταθεί η νομιμότητα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης