Μεγάλη Νίκη κατά των Ανεμογεννητριών στην Άνδρο

ΑΠΟΦΑΣΗ : ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΠΗΕ GREEK WIND POWER ΣΤΟ ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ σήμερα 24/3/2022, μετά τις συνεχείς προσπάθειες και τον αγώνα των κατοίκων της Άνδρου και κυρίως με την στοχευμένη επιμονή της δικηγόρου κας Κυριαζή, κοινοποίησε την Απόφασή της στην αιολική εταιρεία στο Φραγκάκι …

Αποφασίζουμε

Την προσωρινή διακοπή των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού (AΣΠΗΕ GREEK WIND POWER- ΦΡΑΓΚΑΚΙ), μέχρι την αποκατάσταση των διαπιστωμένων παραβάσεων των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ….. Μέχρι την διαπίστωση από την υπηρεσία της θεραπείας των προαναφερόμενων παραβάσεων, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή αιολικού σταθμού του θέματος, εκτός των εγκεκριμένων εργασιών αποκατάστασης. …. Η Απόφασή μας εκτελείται άμεσα, με την σφράγιση του εργοταξίου του σταθμού και την σύνταξη πρωτοκόλλου σφράγισης, καθώς η συνέχιση των εργασιών, εγείρει ζητήματα ασφάλειας …. 

ακολουθεί η Απόφαση….

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ’ΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ_ΦΡΑΓΚΑΚΙ-ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_ΨΨΓΥΟΡ1Ι-50Κ